Mahutite ja biopuhastite paigaldus

Mahutite ja biopuhastite paigaldus

Mahutite ja biopuhastite paigaldus

Puhas looduskeskkond on meile ja meie järeltulevatele põlvedele aina olulisem. Seetõttu mõjutab puhastamata reovee veekogusse või maasse immutamine otseselt meie elukeskkonda.

Kui reovee käitlus on nõuetekohane ei pea kartma lähiümbruse põhjavee reostamise ega pinnaveekogude seisundi halvenemise pärast. Kõikidel kinnistu omanikel lasub vastutus oma krundi lähiümbruse puhtuse eest.

Selleks, et vältida looduse liigset koormamist tuleb võimalikku reoveepuhastuse süsteemi väga hoolikalt valida. Õige asukoht ja süsteemi tüüp tagab parima elukeskkonna säilivuse.

Oma pikaaegse kogemusega suudame välja pakkuda parima lahenduse ning teostada vajaminevad ehitustööd.

Lisainfo või hinnapakkumise küsimiseks kasutage meie kontaktvormi, saatke e-mail aadressile taivo@takehitus.ee või helistage +372 5365 6501.

kogemused