TEEDEEHITUS

Teedeehitus

T.A.K.Ehitus pakub teedeehituse teenust

T.A.K.Ehitus OÜ üheks põhisuunaks viimasel perioodil ontekkimas teede- ning platside ehitus. Viimaste aastate jooksul oleme pidevalt täiendanud oma enda teedeehituses vajaminevat masinaparki, et tagada pidev areng ning seeläbi tõsta tööde kvaliteeti.

Oleme teostanud nii suuremaid kui väiksemaid projekte Lääne-Virumaal. Kogenud meeskond tahab alati parimad lahendused ning tööde kõrge taseme. Samuti peame ülioluliseks pidada kinni tööde tegemiseks määratud tähtaegadest ja tingimustest.

T.A.K.Ehitus OÜ on usaldusväärne koostööpartner, kui tegemist on sõidu- või kergliiklusteede ja parkimisplatside ehitusega. Võta meiega ühendust ning leiame sinu soovidele parimad lahendused.